ALBUM CÁC CA KHÚC PHỔ NHẠC TỪ THƠ PHAN THỊ NGÔN NGỮ - Phan Thi Ngon Ngu Official Site

Go to content

Main menu:

//code chen nhac

ALBUM CÁC CA KHÚC PHỔ NHẠC TỪ THƠ PHAN THỊ NGÔN NGỮ

THƠ PHỔ NHẠC

01: Thương vô cớ nhớ vô chừng - NS:Nguyễn Hữu Tân - CS: Quốc Đại

02: Sầu riêng một đời - NS:Nguyễn Đức Thanh _ CS: Thúy Hương

03: Tháng Chạp - NS:Nguyễn Đức Thanh - CS: Thúy Hương

04: Tha hương - NS:Nguyễn Đức Thanh - CS: Thúy Hương

05: Bậu ơi - NS:Nguyễn Đức Thanh - CS: Thúy Hương

06: Răng Rứa - NS:Nguyễn Hữu Tân

07: Nỗi buồn năm tháng - NS:Nguyễn Ngọc Tài - CS: Đức Minh

08: Ru lòng - NS:Nguyễn Đức Thanh - CS: Thúy Hương

09: Tuổi thơ con là chổ ngoại nằm - Nguyễn Hữu Tân

10: Thương mẹ khổ một đời - NS:Hoàng Văn
 
Back to content | Back to main menu